Jak księgować na dzień bilansowy sprzedaż towarów, dla których faktura zostanie wystawiona do 15-go dnia następnego miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak księgować na dzień bilansowy sprzedaż towarów, dla których faktura zostanie wystawiona do 15-go dnia następnego miesiąca?

Gdzie wykazywać w bilansie wykonane, a niezafakturowane usługi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX