Jak i w jakich wartościach w zeznaniu rocznym PIT-36L wykazać udziały w zysku w spółce komandytowej za 2011 r.? - OpenLEX

Jak i w jakich wartościach w zeznaniu rocznym PIT-36L wykazać udziały w zysku w spółce komandytowej za 2011 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący działalność (PKPiR, podatek liniowy) jest także komandytariuszem w spółce komandytowej. Na bieżąco w ciągu 2011 r. spółka komandytowa wypłacała zaliczkowo wypłaty z zysku podatnikowi, który ustalał i odprowadzał zaliczki na podatek od tych dochodów łącznie z zaliczkami z działalności prowadzonej na własny rachunek.

Jak i w jakich wartościach w zeznaniu rocznym PIT-36L wykazać udziały w zysku w spółce komandytowej za 2011 r.?

Czy odpowiednio należy wykazać koszty i przychody ze spółki komandytowej, które otrzymywał na rachunek bankowy sumując je z kosztami i przychodami z działalności?

Czy przypadające komandytariuszowi koszty i przychody ze spółki komandytowej należy doliczyć do kosztów i przychodów z działalności, niezależnie czy zysk był wypłacony w całości, czy w części?

Czy te dochody należne, ale nie otrzymane w formie zaliczek w 2011 r. rozliczyć w podatku dochodowym w 2012 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?