Jak i kiedy należy uwzględnić w rachunku zysków i strat podatek opłacony jednorazowo z tytułu wyjścia z CIT estońskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka od 2022 r. korzysta z opodatkowana CIT estońskim. Z końcem 2023 r. utraciła prawo do CIT estońskiego z powodu niespełnienia warunku zatrudnienia. Spółka z powodu utraty prawa zobligowana była do wypełnienie w CIT-8E poz. D5.1, w której wykazana jest wysokość zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi. Spółka zdecydowała się zapłacić podatek od tych zysków jednorazowo zgodnie z art. 28t pkt. 2 CIT (zatem płatność do końca marca roku następnego).

Czy powyższy podatek opłacony jednorazowo z tytułu wyjścia z CIT estońskiego należy uwzględnić w rachunku zysków i strat za 2023 r., czy w roku płatności podatku, zatem w 2024 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX