Jak doliczyć dochód uzyskany z umowy o pracę w trakcie okresu zasiłkowego przy udzielaniu świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2015 r.

PYTANIE

Klientka miała ustalone prawo do zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie trwania urlopu wychowawczego na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. W dniu 27 lutego 2015 r. klientka złożyła oświadczenie, że z dniem 2 marca 2015 r. rozwiązuje umowę z dotychczasowym pracodawcą (zakład pracy nr 1) i rozpoczyna pracę w nowym zakładzie pracy (zakład pracy nr 2) - umowa na czas określony od 2 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. - i w związku z tym wnosi o uchylenie prawa do dodatku. Klientka została zobowiązana do dostarczenia zaświadczenia o dochodzie netto za miesiąc kwiecień 2015 r. 7 maja 2015 r. klientka zgłosiła się do tutejszej jednostki i poinformowała, że rozwiązała umowę z dniem 24 kwietnia 2015 r. i obecnie od dnia 4 maja 2015 r. pracuje w jeszcze innym zakładzie (zakład pracy nr 3).

Czy za maj i czerwiec stronie przysługuje zasiłek rodzinny?

Czy organ powinien zawiesić wypłatę zasiłku rodzinnego i poczekać do lipca, skoro pierwszym pełnym miesiącem aktualnego zatrudnienia będzie czerwiec?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access