Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakupiliśmy cztery budynki wraz z gruntem. Sprzedający wyodrębnił z ceny sprzedaży wartość gruntu oraz wartość budynków ogółem (nie znamy wartości poszczególnych budynków). Dodatkowo zleciliśmy wykonanie operatu szacunkowego jednego budynku wchodzącego w skład nieruchomości, który będzie wykorzystywany na potrzeby firmy, pozostałe trzy zostaną sprzedane. Operat szacunkowy zawiera wartość 1 budynku oraz części gruntu.

Jak powinniśmy wycenić wartość początkową budynków i gruntu? Czy wskazane sposoby wyceny są prawidłowe?

Sposób 1: wartość budynków/gruntu dzielimy odpowiednio przez powierzchnię budynków/gruntów x powierzchnia budynku/gruntu otrzymujemy odpowiednio wartość początkowo budynku/gruntu

Sposób 2: wartość początkowa budynków to: 1 budynek - wartość wskazana w operacie trzy pozostałe budynki przeznaczone do sprzedaży to różnica wartości wskazanej przez sprzedającego i wartości 1 budynku wskazana w operacie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?