Jak dokonać potrącenia za dni nieobecności pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, gdy część dochodu jest objęta prawami autorskimi, przy 3-miesięcznym systemie rozliczania czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak dokonać potrącenia za dni nieobecności pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, gdy część dochodu (87,5% podstawy) jest objęta prawami autorskimi, przy 3-miesięcznym systemie rozliczania czasu pracy?

Czas pracy nie zawsze pokrywa się normatywnym czasem wskazanym na dany miesiąc.

Czy do wyliczenia stawki za 1 godzinę pracy należy przyjąć ilość godzin roboczych przewidzianych na dany miesiąc czy zaplanowanych w harmonogramie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access