Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klub sportowy otrzymał w roku 2017 w otwartym konkursie ofert z dotację z budżetu gminy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin realizacji zadania publicznego ustalono na okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. W dniu 31.01.2018 r. klub sportowy złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego, z którego wynika, że nie wykorzystał całej kwoty dotacji przyznanej i przekazanej na rachunek bankowy klubu w 2017 r. Zgodnie z § 10 ust. 2 umowy dotacyjnej niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy klub był zobowiązany zwrócić do 31 stycznia następnego roku budżetowego, tj. do dnia 31.01.2018 r. Klub dotacji nie zwrócił.

W jaki sposób powinna wyglądać egzekucja przedmiotowej zaległości?

Czy wójt powinien wystawić upomnienie, a następnie - w przypadku jego nieuregulowania - tytuł wykonawczy?

Na kogo powinno zostać wystawione upomnienie na klub czy na poszczególnych członków zarządu klubu?

Klub w bieżącym roku nie prowadzi działalności i nie ma żadnych środków na rachunku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?