Jak długo zachowuje ważność legitymacja służbowa wystawiona nauczycielowi? - OpenLEX

Jak długo zachowuje ważność legitymacja służbowa wystawiona nauczycielowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do kiedy będzie ważna służbowa legitymacja dla nauczyciela wystawiona 24.10.2019 r. Do 28 lutego 2021 r., czy do 28 lutego 2022 r. Zapis w rozporządzeniu brzmi: "Legitymację wystawia się na okres trzech lat , nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego". Czy bierzemy pod uwagę rok kalendarzowy, czy rok szkolny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX