Jak długo zachowują ważność opinie kuratora oświaty co do wpisania szkoły niepublicznej do ewidencji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ zamierzający prowadzić szkołę policealną kształcącą w zawodach otrzymał pozytywne opinie kuratora oświaty oraz Ministra Zdrowia dotyczące spełnienia wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. Jak długo ważne są te opinie? Jeśli organ zamierzający prowadzić szkołę nie uzyskał wpisu do ewidencji, czy może wykorzystać te opinie powtórnie, np. w następnym roku, gdy ponownie będzie się starał o uzyskanie wpisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX