Jak długo ważny jest sporządzony przez dyrektora projekt oceny pracy nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na początku 2016 r. - na wniosek rady rodziców - dyrektor szkoły rozpoczął procedurę dokonania oceny pracy nauczyciela. W marcu 2016 r. dyrektor sporządził projekt oceny pracy i wyznaczył nauczycielowi termin zapoznania się z projektem oceny pracy. Nauczyciel do obecnej chwili nie stawiał się w szkole w celu zapoznania się z projektem oceny w wyznaczane terminy. Usprawiedliwiał nieobecności licznymi zwolnieniami lekarskimi, spowodowanymi chorobą lub opieką na chorym rodziny. Od 01.09.2018 r. zmienia się dyrektor szkoły. Czy w związku z tym, ten sporządzony projekt oceny pracy zachowuje ważność i nowy dyrektor może go przedstawić nauczycielowi po 01.09.2018 r., czy też nowy dyrektor powinien wszcząć od nowa procedurę oceny pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX