Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka pobierała w 2018 r. 20% podatku od źródła z tytułu wypłacanego wynagrodzenia za usługi doradcze dla spółki w Luksemburgu. Spółka w Luksemburgu jest udziałowcem polskiej spółki (posiada ponad 35% udziałów). Do 20.01.2019 r. polska spółka nie posiadała certyfikatu rezydencji. Otrzymała taki z datą wystawienia 21.01.2019 r., w którym jest zapis, że luksemburska spółka jest od 2012 r. rezydentem podatkowym w swoim kraju.

Czy po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu, konieczne jest uzyskanie nowego certyfikatu?

Certyfikat nie ma wskazanego okresu ważności, ani też nie wskazuje okresu na jaki certyfikat został wydany. Jest tylko informacja, od kiedy dany podmiot jest rezydentem, czyli od 2012 r.

Czy wystarczające będzie oświadczenie luksemburskiej spółki, że stan faktyczny wskazany w posiadanym certyfikacie rezydencji nie uległ zmianie?

Czy od wypłaconego 16 stycznia br. wynagrodzenia należy pobrać i odprowadzić podatek u źródła?

Czy certyfikat ma zastosowanie do płatności dokonanych dopiero po 21 stycznia br.?

Czy można odzyskać zapłacony podatek u źródła?

Jeśli tak, to w jaki sposób?

Czy Polska firma może wystąpić o zwrot, czy musi to być firma w Luksemburgu?

Do którego urzędu skarbowego kierować taki wniosek, czy będzie to urząd do którego odprowadzono podatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?