Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2013 r.

PYTANIE

Jak długo powinny być przechowywane pisemne upomnienia, nagany wpisane do akt czy sporządzone notatki służbowe z różnego typu niewłaściwych zajść w pracy pracowników zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., a pracowników pedagogicznych zatrudnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN?

W 2009 r. jeden z pracowników obsługi otrzymał naganę, którą posiada w aktach osobowych do dnia dzisiejszego. Od radcy prawnego dowiedział się, że dokument ten powinien "zniknąć" z akt danej osoby już po roku. Na jakiej podstawie prawnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację