Jak długo należy przechowywać dokumenty związane z wypłatą renty socjalnej przyznanej na podstawie art. 27a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Brakowanie dokumentacji.

Jak długo należy przechowywać dokumenty związane z wypłatą renty socjalnej przyznanej na podstawie art. 27a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej?

W składnicy akt znajduje się dokumentacja z 2000 roku, gdzie była przyznana renta socjalna. W dokumentacji znajdują się informacje z ZUS P ZWUA o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także o zarejestrowaniu tychże osób.

Jak długo przechowywać dokumentację związaną z zasiłkiem stałym, gdzie widnieją informacje o wyrejestrowaniu i zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS P ZWUA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX