Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Spółka prowadząca działalność deweloperską sprzedała lokal mieszkalny (nabywca - osoba fizyczna). Przeniesienie własności nastąpiło aktem notarialnym, cena została zapłacona, a towar wydany nabywcy, co strony zgodnie oświadczyły zapisem w akcie notarialnym. Po tygodniu od podpisania aktu notarialnego nabywca poinformował sprzedawcę, że chce zrezygnować z nabytego przez niego lokalu i chce go zwrócić sprzedawcy. W obecnym stanie prawnym brak jest podstaw do anulowania aktu notarialnego (została założona księga wieczysta na nabywcę, a towar jest wolny od wad), z kolei nabywca nie może zwrócić sprzedawcy lokalu mieszkalnego bez kolejnego aktu notarialnego.

Jeśli doszłoby do kolejnego aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu z nabywcy na dewelopera, to czy deweloper będzie mógł potraktować tę transakcję jako zwrot towaru i wystawić fakturę korygującą dostawę?

Jeżeli tak, to jak deweloper winien potraktować kolejną sprzedaż tego samego lokalu w podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?