Jak często i na podstawie jakich przepisów powinniśmy zmienić umowę za przebywanie w niej kwotę miesięcznej opłaty za ZOl?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bogusiak Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli pacjent przebywający w ZOl podpisał umowę na miesięczną opłatę za pobyt zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych a w trakcie pobytu nastąpiła waloryzacja jego świadczenia, i jeśli analogicznie przebywa pacjent który w momencie przyjęcia do ZOl pracował, otrzymywał wynagrodzenie a w trakcie pobytu zmienia się jego wartość świadczenia bo przechodzi na rentę to jak często i na podstawie jakich przepisów powinniśmy zmienić umowę a w niej kwotę miesięcznej opłaty za ZOl?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX