Jak będzie uregulowane zwolnienie od pracy w przypadku nauczyciela wychowującego dziecko w wieku do 14 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka zmiana nastąpi od 2016 r. w przyznawaniu zwolnienia na dziecko na podstawie art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.?

Czy będzie można dzielić go na godziny?

Jak to będzie w przypadku nauczycieli, skoro godzina lekcyjna trwa 45 minut?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX