Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Została rozwiązana spółka cywilna. Wspólnicy ustalili majątek pozostały po rozwiązaniu spółki. Majątek składał się z: 2 samochodów ciężarowych (100% umorzonych) i 2 maszyn specjalistycznych (100% umorzonych) oraz wartości firmy, tj. nazwy firmy, domeny, strony internetowej, adresu internetowego, rozpoznawalnego numeru telefonu oraz bazy kontrahentów. Całość majątku została wyceniona na 500.000 zł (bez szczegółowego rozbicia na poszczególne składniki). Jeden ze wspólników odkupił całość majątku, spłacając drugiemu wspólnikowi połowę wartości, tj. 250.00 zł.

Czy wspólnik, który odkupił majątek spółki i chce go przyjąć do swojej działalności gospodarczej, ma prawo do amortyzacji przejętego majątku?

Jeśli tak, to czy wszystkie pozycje mogą być amortyzowane?

Jak je wycenić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?