Ilu uczniów może przypadać na jednego nauczyciela podczas wycieczki szkolnej odbywanej autokarem, aby spełnione były zasady bezpieczeństwa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2018 r.

PYTANIE

Ilu uczniów może przypadać na jednego nauczyciela/opiekuna podczas wycieczki szkolnej odbywanej autokarem, aby spełnione były zasady bezpieczeństwa oraz z jakich przepisów to wynika? Chodzi o przypadek 20 uczniów jadących do oddalonej miejscowości od tej, w której znajduje się szkoła. Czy w tej sytuacji jeden z opiekunów może być jednocześnie kierownikiem wycieczki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX