Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik 15.09.2020 r. złożył wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc. Jest zatrudniony od 01.01.2020 do 31.03.2020 na 1/1 etat, od 01.04 do 31.05 ma 1/2 etatu, od 01.06 do 31.10 ma ponownie 1/1 etat. Jest uprawniony do 26 dni urlopu w roku. W ciągu roku wykorzystał 8 dni urlopu po 8 h i 2 dni urlopu po 4 h (będąc na 1/2 etatu).

Jak należy wyliczyć pracownikowi urlop na dzień wypowiedzenie pozostałego do wykorzystania - czy będzie to 84 godzin (liczone oddzielnie dla całego etatu i 1/2 etatu), czyli w zaokrągleniu do pełnych dni 11 dni (84:8=10,5 dnia)?

Czy w świadectwie pracy należałoby wpisać wówczas, iż wykorzystał 21 dni, czyli 8 dni + 2 dni (2 dni po 4h)+ 11 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?