Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ile trwa godzina lekcyjna zajęć praktycznych realizowanych na warsztatach szkolnych? Czy długość godziny lekcyjnej tych zajęć może zostać ustalona w statucie szkoły i może wynosić 55 minut? Co oznacza zapis rozporządzenia w § 10 ust. 1 "zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć"? Czy powyższe oznacza, że w przypadku ustalenia 55 minutowej godziny lekcyjnej należy łączny czas podzielić do rozliczenia na godziny 45-minutowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację