Ile razy pracownik może kwestionować ustalenia protokołu powypadkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zgłosił wypadek po pracy po paru latach. W zebranej dokumentacji zespół powypadkowy stwierdził, że opisywane przez niego zdarzenie nie miało miejsca. Został sporządzony protokół nr 1, z którym pracownik się nie zgodził i napisał swoje uwagi. Pracodawca cofnął protokół do ponownego rozpatrzenia. Został sporządzony protokół nr 2, w którym podtrzymano zdanie, że zdarzenie nie miało miejsca w pracy. Pracownik ponownie zgłasza uwagi.

Czy pracodawca może zatwierdzić protokół nr 2, jeśli się z nim zgadza, mimo zgłoszenia uwag przez pracownika, czy musi cofnąć do ponownego rozpatrzenia? Jeśli zatwierdzi protokół nr 2, gdzie dołączyć drugie zastrzeżenia pracownika? Jeśli zdarzenie nie zostało uznane za wypadek w pracy, czy pracownikowi wręcza się oryginały załączników? Czy mogą to być kopie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access