Ile godzin należy zrealizować w szkole policealnej kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa, w której czas trwania nauki wynosi jeden rok?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy niepubliczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy policealne studium zawodowe dla dorosłych.

Po nowelizacji rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, w ramowym planie nauczania dla szkoły policealnej w formie zaocznej należy przeznaczyć 340 godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne, 340 godzin na kształcenie zawodowe praktyczne oraz 20 godzin na przedmiot podstawy przedsiębiorczości. W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacze powinni więc zrealizować po 175 godzin w ciągu każdego semestru.

Ile godzin należy zrealizować w szkole policealnej kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa, w której czas trwania nauki wynosi jeden rok? Ile godzin należy przeznaczyć na kształcenie zawodowe teoretyczne oraz kształcenie zawodowe praktyczne? Ile godzin należy zrealizować z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access