Ile godzin dziennie może pracować pracownik zatrudniony na stanowisku pracy, na którym występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy, na którym występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych (tu: hałas) może przekraczać 8 godzin dziennie?

Pracownik sam składa wniosek o wydłużenie czasu ponad 8 godzin danego dnia, bo chce wziąć wolne, a nie ma już urlopu np. pracownik sam proponuje pozostanie dłużej, np. 4 x po 2 godziny, aby moc wziąć wolny dzień, nie tracąc nic z wynagrodzenia (nie chce brać urlopu bezpłatnego).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access