Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Do wniosku został dołączony 1 egz. inwentaryzacji stanu lasu. Inwentaryzacja została sporządzona na zlecenie i koszt właściciela gruntu leśnego, którym jest firma X.

Ile egzemplarzy inwentaryzacji stanu lasu powinno zostać złożone wraz z wnioskiem?

Czy starosta w takim przypadku prowadzi postępowanie na wniosek czy z urzędu?

Czy w tym przypadku należy pobrać opłatę skarbową?

Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Kto jest stroną postępowania w takim przypadku, czy tylko właściciel gruntu?

Jeżeli nie tylko właściciel gruntu, to kogo starosta powinien powiadomić o wszczęciu postępowania w tej sprawie i zapewnić mu czynny udział?

Kogo starosta powinien poinformować o wydaniu decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 6) – dalej u.l. - tylko właściciela, czy np. gminę lub nadleśnictwo sprawujące nadzór?

Czy jest konieczność uzyskania opinii lub uzgodnień w trakcie prowadzonego postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?