Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 01.09.2018 r. zatrudnialiśmy pomoc nauczyciela na pełen etat na czas nieokreślony (nadmieniam, że osoba ta posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym). Z dniem 10.02.2020 r. rozwiązaliśmy na mocy porozumienia stron umowę o pracę i zawarliśmy nową umowę na czas określony do dnia 26.06.2020 r. na stanowisko nauczyciela (pełen etat). Dyrektor planuje zatrudnić tą osobę na stanowisku nauczyciela dalej, ale od dnia 01.09.2020 r. Aby ta osoba nie miała przerwy chcemy zatrudnić ją od 27.06.2020 r. do 31.08.2020 r. na stanowisko pomoc nauczyciela. Osoba ta będzie miała ciągłość w zatrudnieniu, rozumiem, że świadectwa pracy nie wystawiamy, czy mam rację? Czy powinniśmy wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczycielowi za okres 10.02.2020-26.06.2020 r. w ilości 28 dni (ferie zimowe już ten okres nie obejmują)? 3. Ile dni urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwało pracownikowi za okres 27.06.2020-31. 08. 2020 r. (plus dodatkowy urlop z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności)? Urlop za okres 01.01.2020-09.02.2020 r. został wykorzystany. Staż ponad 10 lat.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?