Gdzie zgodnie z nowym PZP powinna być publikowana SWZ dotycząca postępowania prowadzonego w trybie podstawowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gdzie zgodnie z nowym PZP powinna być publikowana SWZ w trybie podstawowym?

W art. 280 n.p.z.p. od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do: 1) SWZ - w przypadkach, o których mowa w art. 275 pkt 1 i 2 n.p.z.p.

Co oznacza termin "na stronie internetowej prowadzonego postępowania" - czy to może być BIP gminy jak dotychczas, czy też miniPortal czy musi być jakaś komercyjna platforma zakupowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX