Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ostapowicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 14 i 15 "Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy" wykazuje się kwoty umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w zakresie infrastruktury technicznej?

Przedmiotowe decyzje (umorzenie, rozłożenie na raty) wydawane są na podstawie ustawy o finansach publicznych a nie Ordynacji podatkowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?