Gdzie umieścić informację o postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej której stronami są mieszkańcy dwóch gmin?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 22 kwietnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2021 r.

PYTANIE

Organ ustanowił strony postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej. Stronami postępowania są również mieszkańcy sąsiedniej gminy.

Czy jeżeli jest powyżej 10 stron postępowania umieszcza się informację w BIP w obu gminach, czy tylko w BIP gminy właściwej do prowadzenia postępowania?

Czy wystarczy informacja o prowadzonych postępowaniach w BIP, czy też należy wywieszać na tablicach ogłoszeń w miejscowościach, w obrębie których planuje się inwestycję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX