Gdzie i jak długo kadry miałyby przechowywać pouczenie inspektora pracy wydane pracownikowi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy inspektor, działając na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeń, udzielił pracownikowi pouczenia w związku z brakiem wpłaty składki na PPK. Inspektor wskazał, że czynność ta stanowi wykroczenie z art. 107 pkt 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jednocześnie poprzestając na środku oddziaływania wychowawczego. Dokumentacja z kontroli PIP przechowywana jest na stanowisku wyznaczonym do spraw związanych z prowadzonymi kontrolami. Kadry otrzymały kserokopię pouczenia.

Gdzie i jak długo kadry miałyby przechowywać pouczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX