Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z brzmieniem art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z późn. zm.) z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa publiczna placówka kształcenia praktycznego i dotychczasowy publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, wchodzące w skład zespołu publicznych szkół lub placówek, innego niż ten, o którym mowa w ust. 1, stają się publicznym centrum kształcenia zawodowego, wchodzącym w skład tego zespołu publicznych szkół lub placówek. Czy o zespole szkół i placówek, o którym mowa w wyżej przywołanym przepisie można mówić w przypadku zespołu, w skład którego wchodzi technikum, branżowa szkoła I stopnia oraz centrum kształcenia ustawicznego czy w takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją wskazaną w art. 51 ust. 2 przywołanej na wstępie uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?