Do której kategorii zaspokojenia należą obecnie wierzytelności banku z tytuły kredytów i pożyczek? - OpenLEX

Do której kategorii zaspokojenia należą obecnie wierzytelności banku z tytuły kredytów i pożyczek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy prawa upadłościowego dotyczące podziału wierzycieli na kategorie interesów. Do której kategorii zaspokojenia należą obecnie wierzytelności banku z tytuły kredytów i pożyczek oraz jak traktowane są odsetki od takiej należności? Dotychczas był podział na odsetki naliczone za ostatni rok przez datą ogłoszenia upadłości i wówczas należały one do kat. IV i pozostałe naliczone odsetki do kat.V.

Czy obecnie odsetki umowne (zastrzeżone w umowie) powinny być zaliczone do kat.II a odsetki za opóźnienie do kat. III ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX