Do kogo wnosi się zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego? - OpenLEX

Do kogo wnosi się zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Geodeta na zlecenie właściciela dokonał, na podstawie art. 31 i 39 u.p.g.k., czynności ustalenia granic, na podstawie stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. Nie odszukano ani nie wznowiono żadnych znaków granicznych. Właściciel podpisał protokół, a obecnie nie zgadza się z jej przebiegiem.

Do kogo wnosi się zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego skoro sprawa, zgodnie z art. 39 u.p.g.k., powinna toczyć się przed sądem (wyłączna właściwość sądu w tym zakresie) - do sądu czy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego?

Czy tylko od decyzji umarzającej postępowanie i przekazującej sprawę do sądu przysługuje odwołanie od SKO, a w pozostałych przypadkach do sądu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?