Do kiedy zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego? - OpenLEX

Do kiedy zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu zawarł następujący zapis: "Zamawiający informuje, iż na finansowanie inwestycji zamierza pozyskać środki finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z powyższym, zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p., zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane".

Do kiedy zamawiający może skorzystać z powyższej przesłanki unieważnienia postępowania?

Czy w sytuacji, w której zamawiający dokona wyboru oferty, wyznaczy termin podpisania umowy i w tym okresie pomiędzy wyborem a podpisaniem umowy okaże się, że nie uzyskał całego dofinansowania, może unieważnić postępowanie?

Czy unieważnienia można dokonać tylko przed wyborem oferty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX