Do kiedy wypłacać świadczenie pielęgnacyjne ze względu na wniesienie odwołania od orzeczenia wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 29 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2023 r.

PYTANIE

Pani pobierała świadczenie pielęgnacyjne na syna, które w miesiącu VI 2023 r. zostało przedłużone na podstawie tzw. ustawy covidowej.

Następnie 06.08.2023 r. decyzja została zmieniona w związku z art. 23, art. 26 ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, gdzie świadczenie przyznano do 2024-09-30, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W dniu 08.11.2023 r. pani dostarczyła orzeczenie syna wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 10.08.2023 r., które nie uprawniało do pobierania świadczenia (zmiana stopnia niepełnosprawności).

Pani wniosła odwołanie. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie (orzeczenie z dnia 11.10.2023 r.). Pani poinformowała, że planuje złożyć odwołanie do Sądu Pracy.

W przypadku złożenia przez stronę odwołania do Sądu Pracy:

1. Czy orzeczenie wydane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności jest dla nas wiążące i ostateczne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych?

2. Kiedy decyzja wygasa?

Czy z dniem wydania orzeczenia przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, czy z dniem zakończenia postępowania w Sądzie Pracy?

3. Do kiedy organ powinien wypłacać świadczenie pielęgnacyjne?

A jak postąpić w przypadku, kiedy odwołania nie złoży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX