Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Został złożony wniosek o zasiłek pielęgnacyjny - orzeczenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w Bydgoszczy wydane dnia 2 kwietnia 2020 r., niepełnosprawność w stopniu znacznym.

Na orzeczeniu mamy napisane, iż orzeczenie jest czasowe i kolejny termin badania to kwiecień 2025 r., nie mamy napisanej dokładnej daty końca orzeczenia.

Jaką mamy przyjąć datę, do kiedy przyznać zasiłek pielęgnacyjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?