Do kiedy przysługuje przyznane stronie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zasiłek pielęgnacyjny.

Orzeczenie o niepełnosprawności (na dziecko ur. 06.06.2006 r.) wydane zostało do dnia 05.06.2022 r. Przedłużono decyzję "na covid". W dniu 18.07.2022 r. wydano nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - stopień lekki. Osoba złożyła odwołanie.

W dniu 22.08.2023 r. zmieniono decyzję covidową, przedłużając prawo do zasiłku pielęgnacyjnego do dnia 30.09.2024 r. Wyrokiem Sądu z dnia 02.11.2023 r. oddalono powyższe odwołanie. Wyrok nie zawiera informacji o prawomocności.

1. Czy należy wypłacić zasiłek pielęgnacyjny za listopad 2023 r. (uwzględniając niepodzielność zasiłku pielęgnacyjnego)?

2. Co w przypadku, gdy osoba złoży apelację do sądu wyższej instancji - kontynuować wypłatę do dnia 30.09.2024 r.?

3. Nie wiedząc o złożonej apelacji, to do kiedy wypłacać zasiłek pielęgnacyjny (czyżby ostatni w grudniu 2023 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX