Do kiedy należy pomniejszać wysokość zasiłku stałego, gdy osoba uzyskała dochód jednorazowy ze sprzedaży pola?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X, przebywający w DPS, pobierający zasiłek stały i pielęgnacyjny w m-cu lutym 2022 uzyskał dochód jednorazowy ze sprzedaży pola w wys. 6500 zł (zgodnie z art. 8 ust. 11 u.p.s.).

W m-cu marcu 2022 r. OPS otrzymał wywiad środowiskowy przeprowadzony z panem X, informujący nas o zmianie jego sytuacji finansowej. W związku z powzięciem tej informacji, OPS od miesiąca marca 2022 zmienił panu X wysokość zasiłku stałego.

Do kiedy należy pomniejszać wysokość zasiłku stałego, poczynając od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023, czy od 1 marca 2022 do 31 stycznia 2023?

Chciałabym jeszcze raz uszczegółowić opisaną sytuację:

OPS otrzymał informację o sprzedaży gruntu w m-cu marcu 2022 r., natomiast faktyczna sprzedaż nastąpiła w lutym 2022 r. OPS zmienił decyzję o wysokości kwoty zasiłku od m-ca powzięcia informacji, tj. od 1 marca 2022 r.

Do kiedy pomniejszać wysokość zasiłku stałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX