Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS wydał w 2018 r. decyzję w sprawie odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.

W decyzji tej poza mieszkańcem wskazana była odpłatność, jaką ma ponosić syn. Z synem nie była zawarta umowa, ani nie było wydanej odrębnej decyzji.

Czy w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 r. poz. 1690 ze zm.) decyzja ta z dniem 01.01.2021 r. straci moc?

Czy jeżeli wymieniona decyzja zostanie zmieniona (w 2020 r.) w ten sposób, że z sentencji decyzji "usunięty" zostanie zapis o odpłatności syna, z synem podpisana zostanie umowa, to taka decyzja po wymienionych zmianach również straci moc z dniem 1 stycznia 2021 r. z uwagi na to, że pierwotna decyzja została wydana przed wejściem w życie wymienionej ustawy?

Czy w tym przypadku, liczy się data wydania pierwotnej decyzji, czy znaczenie mają zmiany do niej wprowadzone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?