Do kiedy firmy, które złożyły aktualizacyjny wniosek przed dniem 5.03.2020 r. i którym decyzje wygasły w trakcie trwania pandemii, mogą wykonywać swoją działalność w zakresie gospodarowania odpadami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W myśl art. 36 ust. 6 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095) - dalej u.s.r.c., przepisy art. 15zzzzzy u.s.r.c. tracą moc po upływie 6 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ogłoszonego na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na obszarze Polski został odwołany 16 maja 2022 r. stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania.

Do kiedy firmy, które złożyły aktualizacyjny wniosek przed dniem 5.03.2020 r. i którym decyzje wygasły w trakcie trwania pandemii, mogą wykonywać swoją działalność w zakresie gospodarowania odpadami?

Czyli do kiedy aktualizowane decyzje, które wygasły w trakcie procedowania wniosku zachowują swoją ważność?

Czy firmy te mogą prowadzić działalność w zakresie gospodarowania odpadami tylko do 16.11.2022 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX