Do jakiej kategorii archiwalnej należy zaliczyć umowy o dzieło zawieranie w ramach zamówień publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zakwalifikować dokumentację dotyczącą zamówień publicznych m.in – umowy o dzieło + ogłoszenia o składaniu ofert biorąc pod uwagę zapisy normatywne zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w części dotyczącej gmin i związków międzygminnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX