Do jakiej kategorii archiwalnej należy zaliczyć dokumentację dotyczącą oszacowania wartości i wyceny nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy zakwalifikować dokumentację dotyczącą oszacowania wartości i wyceny nieruchomości – m.in. operaty szacunkowe, określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej biorąc pod uwagę uregulowania normatywne zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w części dotyczącej gmin i związków międzygminnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX