Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli będzie zatrudniać osobę na stanowisku specjalisty ds. promocji i organizacji szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów na etat. Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku specjalisty będzie należało: • koordynowanie i organizacja szkoleń, konferencji i seminariów, • kontakty z nauczycielami i dyrektorami - potwierdzanie zgłoszeń i terminów, • kontakty z doradcami metodycznymi i trenerami- ustalanie terminów, • przygotowanie materiałów szkoleniowych, certyfikatów i zaświadczeń, • przygotowanie i wysyłka korespondencji, • promocja i popularyzacja szkoleń na stronie internetowej MODM i w social mediach – zamieszczanie informacji o aktualnych kursach i warsztatach, sporządzanie notatek prasowych, itp. W nowym rozporządzeniu o placówkach doskonalenia nauczycieli z 29 maja 2019 roku jest zapis, że w placówce doskonalenia mogą być zatrudnieni: nauczyciele konsultanci, specjaliści wykonujące inne zadania statutowe oraz nauczyciele doradcy. Ponadto jest inny zapis, że oprócz w/w stanowisk są zatrudniani pracownicy administracyjni i inżynieryjni. Do jakiej grupy stanowiskowej mam zaliczyć w/w stanowisko specjalisty - czy do grupy stanowisk administracyjnych czy do grupy stanowisk merytorycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?