Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Powiatowy urząd pracy ze środków funduszu pracy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ponosi wydatki związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy.

Często urząd pracy z uwagi na sprawy sądowe zobowiązany jest wnosić opłaty np.: opłata sądowa od odpisu nakazu zapłaty.

Czy taka opłata sądowa powinna być klasyfikowana do paragrafu 461?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?