Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do jakich terminów procesowych określonych w ustawie z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) odnosi się art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.covid-19.?

Proszę o wykładnię w kontekście postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?