Do jakich okoliczności odnoszą się okoliczności niemożliwe do przewidzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 455 ust. 1 pkt 4 p.z.p. dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (...) Przepis nie doprecyzowuje, na jakim etapie zamawiający nie mógł tych okoliczności przewidzieć.

Czy nie mógł ich przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, czy też przy zawarciu umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX