Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zrealizowała inwestycję polegającą na wykonaniu rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych, w wyniku czego powstał środek trwały. Zakres robót obejmował wykonanie rozbiórki istniejących obiektów, ujęcia gazu wysypiskowego i systemu odgazowania, wykonanie rowu odwadniającego wraz ze studniami chłonnymi, wykonanie wyprofilowania skarp i uszczelnienia okrywy rekultywacyjnej, wykonanie rekultywacji biologicznej, nasadzenie zieleni i obsiew traw.

Do jakiej grupy należy zakwalifikować powyższy środek trwały - czy do:

a)

obiekty inżynierii lądowej (grupa 2 KŚT);

b)

grunty (grupa 0 KŚT)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?