Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dla jakiej wysokości winna być wykonana prognoza emisji hałasu sporządzana na potrzeby raportu o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia?

Czy wysokości te powinny być zgodne z wysokościami podanymi w metodykach referencyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody - dalej r.p.w.e.w. (tj. dla terenów niezabudowanych = 1,5 m; dla terenów otaczających zabudowania = 4,0 m)?

Dla jakiej wysokości winna być przeprowadzona prognoza jeżeli w otoczeniu projektowanego źródła hałasu występuje jedynie zabudowa parterowa lub zabudowa mieszana (parterowa oraz wyższa)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację