Czym skutkuje brak wymienienia załączników w skardze kasacyjnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czym skutkuje brak wymienienia załączników w skardze kasacyjnej? Skarga kasacyjna w sprawie podatkowej została wysłana do WSA. Załączniki zostały zawarte (odpis skargi, dowód uiszczenia opłaty), ale nie zostały wymienione w piśmie przewodnim. Czy taka skarga zostanie odrzucona? Czy Sąd wezwie do uzupełnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX