Czy zyski sprzed opodatkowania CIT estońskim podlegają opodatkowaniu w ramach tej formy opodatkowania? - OpenLEX

Czy zyski sprzed opodatkowania CIT estońskim podlegają opodatkowaniu w ramach tej formy opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kliś Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 21 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. do końca stycznia 2022 r. złoży oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie estońskiego CIT. W związku z tym od 1.01.2022 r. będzie opodatkowania w oparciu o przepisy tzw. "estońskiego CIT" - art. 28c CIT i dalsze (rozdział 6b). Spółka za lata poprzednie wygenerowała duży zysk, który został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.

Czy jeżeli w 2022 r. spółka zadecyduje o jego wypłacie będzie musiała skorzystać z opodatkowania go formie "estońskiego CIT", skoro od tej kwoty został już odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych?

Na kapitał zapasowy odniesiono bowiem zysk netto (pomniejszony o należny CIT), dlatego opodatkowanie go w formie zryczałtowanego podatku (estoński CIT) spowoduje podwójne objęcie go stawką CIT, wcześniej i teraz.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX