Czy zwrot dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej trzeba prezentować w rachunku zysków i strat w pozycji "Dotacje" z minusem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak poprawnie rozliczyć dofinansowanie z 2021 r. udzielonego w ramach art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

W 2021 r. wynagrodzenia wykazano jako koszty a dofinansowanie jako przychód do opodatkowania. Zwrot nie jest kosztem. W dacie zwrotu należy jednak zmniejszyć przychody, które to dofinansowanie wygenerowało. W tym przypadku przychody operacyjne w 2024 r. będą prezentowane z minusem w RZK.

Czy jest to poprawne? Zwrot dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej trzeba prezentować w rachunku zysków i strat w pozycji "Dotacje" z minusem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX